Karel IV. a jeho 4 manželky: Láska, politika a intriky na českém trůně

Karel 4 Manželky

Blanka z Valois

Blanka z Valois byla první manželkou českého krále a římského císaře Karla IV. Narodila se roku 1316 jako dcera francouzského krále Karla IV. Svého budoucího manžela si Blanka nikdy před svatbou neviděla. Svatba se konala v roce 1323, když Blance bylo pouhých sedm let. Do Čech pak Blanka přijela v roce 1334. Manželství s Karlem IV. bylo z politického hlediska velmi důležité, neboť upevnilo vztahy mezi českým královstvím a Francií. Blanka byla popisována jako krásná a vzdělaná žena. Zemřela v Praze roku 1348 pravděpodobně na mor a je pohřbena v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Z manželství s Karlem IV. vzešla dcera Markéta Lucemburská. Blanka z Valois sehrála významnou roli v životě Karla IV. a i přes svůj krátký život zanechala v českých dějinách nesmazatelnou stopu.

Anna Falcká

Anna Falcká, dcera falckého kurfiřta Fridricha V. a Alžběty Stuartovny, se stala druhou manželkou českého krále Fridricha Falckého, známého také jako „zimní král“. Sňatek se konal v roce 1613 a Anna se tak stala královnou českou. Po porážce na Bílé hoře v roce 1620 musela i s manželem uprchnout ze země. Usadili se v Haagu, kde Anna porodila celkem 13 dětí. Přestože se Fridrich Falcký nikdy nevzdal nároku na český trůn, Anna se do Čech již nikdy nevrátila.

Manželka Období manželství Původ Počet dětí
Blanka z Valois 1322–1348 Francie 2
Anna Falcká 1349–1353 Svatá říše římská 0
Anna Svídnická 1353–1362 Slezsko 1
Eliška Pomořanská 1363–1393 Pomořansko 6

Život Anny Falcké byl poznamenán peripetiemi třicetileté války a ztrátou královské koruny. Přesto je dodnes připomínána jako statečná a oddaná manželka, která stála po boku svého muže i v těžkých časech.

Anna Svídnická

Anna Svídnická se stala první manželkou Karla IV. a českou královnou. Svatba se konala v roce 1338, když bylo Anně pouhých šestnáct let. Karel IV., tehdy ještě moravský markrabě, si ji vzal z politických důvodů – Anna byla dědičkou Svídnického knížectví. Navzdory pragmatickému začátku jejich vztahu se zdá, že se měli rádi. Anna doprovázela Karla na jeho cestách a porodila mu tři děti, včetně prvorozeného syna Václava, který však zemřel v kojeneckém věku. Annin život bohužel ukončil mor v roce 1362. Její smrt Karla IV. hluboce zasáhla. Anna Svídnická je pohřbena v královské kryptě Svatovítské katedrály, v místě, které si Karel IV. zvolil pro poslední odpočinek celého lucemburského rodu.

Eliška Pomořanská

Eliška Pomořanská, dcera Bogislava I., vévody pomořanského, se stala čtvrtou a poslední manželkou českého krále a císaře římského Karla IV. Sňatek se konal v roce 1363 v Krakově, rok po smrti Karlovy třetí ženy Anny Svídnické. Eliška byla korunována českou královnou v témže roce a o pět let později i císařovnou Svaté říše římské. Z jejich manželství vzešli čtyři synové a dvě dcery. Mezi nimi i budoucí král Václav IV. a dcera Anna, která se později provdala za anglického krále Richarda II. Eliška byla známá svou krásou a inteligencí. Ačkoliv byla o 32 let mladší než Karel IV., dokázala si ho získat a stát se mu rovnocennou partnerkou. Po Karlově smrti v roce 1378 se Eliška stala regentkou za svého nezletilého syna Václava IV. Její politický vliv byl značný a aktivně se zapojovala do řešení tehdejších sporů a konfliktů. Zemřela v roce 1393 a je pohřbena po boku svého manžela Karla IV. v královské hrobce v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Publikováno: 07. 07. 2024

Kategorie: historie

Autor: Tomáš Křivánek

Tagy: karel 4 manželky | manželky českého krále karla iv.