Historie

Alexandr Veliký

Alexandr Veliký: Neporazitelný dobyvatel nebo krutý tyran?

Mládí Alexandra Alexandrovo dětství a dospívání zůstává zahaleno tajemstvím. Víme, že se narodil v malé vesničce kdesi v srdci Evropy. Jeho raná léta byla pravděpodobně poklidná, obklopený rodinou a přáteli. O jeho rodičích a sourozencích se nedochovaly žádné záznamy. Zda měl blízko k přírodě, zvířatům nebo...

90. Léta V Čr

Vzpomínáme na divoká 90. léta v ČR

Sametová revoluce a její dopad Sametová revoluce, k níž došlo v listopadu 1989, znamenala pro Československo zásadní zlom. Pokojný protest studentů a divadelníků přerostl v masové demonstrace, které donutily komunistický režim k ústupkům a nakonec k úplnému předání moci. Tato revoluce, nazývaná pro svůj nenásilný...

Postupimská Konference

Postupimská konference: Kreslení poválečného světa

Setkání velmocí v Postupimi V létě roku 1945, konkrétně od 17. července do 2. srpna, se uskutečnila Postupimská konference. Tato významná událost svedla dohromady vůdce tří hlavních mocností vítězné koalice – Spojených států amerických, Velké Británie a Sovětského svazu – s cílem projednat poválečnou organizaci...

Bachův Absolutismus

Bachův absolutismus: Černá kapitola rakouských dějin?

Nástup Alexandra Bacha k moci Alexander Bach se stal ministrem vnitra Rakouského císařství v roce 1849. Jeho nástup k moci následoval po revolučním roce 1848, kdy monarchie čelila vlně povstání. Bach, konzervativní státník, byl odhodlán obnovit pořádek a posílit centrální vládu. Jeho politika, známá jako Bachov...

Kolonizace

Stíny minulosti: Kolonizace a její dopad na svět

Počátky kolonizace Počátky kolonizace daného území se často ztrácejí v mlhách času. Archeologické nálezy a kusé písemné zmínky nám poskytují jen střípky informací o prvních osadnících a jejich motivaci. Často šlo o kombinaci faktorů, jako byla úrodná půda, strategická poloha či příslib nerostného bohatství....

První Křížová Výprava

První křížová výprava: Krvavá cesta do Jeruzaléma

Pozadí a důvody Pochopení pozadí a důvodů je klíčové pro analýzu jakékoli situace. Ať už se jedná o historickou událost, společenský fenomén nebo osobní rozhodnutí, znalost kontextu nám umožňuje lépe porozumět motivacím a hnacím silám, které za nimi stojí. Zkoumáním historických souvislostí, sociálních...

Slavná Revoluce

Slávná revoluce: Krvavá cesta k demokracii?

Pozadí slavné revoluce Slavná revoluce, jak už název napovídá, nebyla jen tak ledajakou událostí. Její kořeny sahají hluboko do minulosti, do období dlouhodobé nespokojenosti s vládnoucí vrstvou. Mezi lidmi se šířila frustrace z korupce, omezování svobod a rostoucí nerovnosti. Zatímco šlechta a církev si užívaly luxusu,...

Smrt Hitlera

Smrt Hitlera: Koniec éry nacistického vůdce

Příčiny a okolnosti smrti Adolfa Hitlera. Adolf Hitler spáchal sebevraždu 30. dubna 1945 ve svém bunkru v Berlíně. Příčinou jeho smrti bylo požití jedu a zranění střelou do hlavy. Hitler se rozhodl pro sebevraždu poté, co si uvědomil, že válka je pro Německo ztracena a spojenecké síly postupují k Berlínu. Společně se...

Německá Říše

Německá říše: Vývoj a vlivy mocného impéria v historii

Vznik a rozvoj Německé říše v 19. století. Německá říše vznikla v roce 1871 po vítězství nad Francií v prusko-francouzské válce. Císař Vilém I. z Pruska se stal prvním německým císařem. Jednotná Německá říše spojila různé německy mluvící státy pod jednu vládu a zahájila éru politické stability a...