Historie

Doba Kamenná

Doba kamenná: První období pravěku, kdy lidé vytvářeli nástroje ze skal

Co je doba kamenná? Doba kamenná je první období pravěku, kdy lidé začali vytvářet nástroje a zbraně ze skalního materiálu. Toto období se vyznačuje používáním kamene jako hlavního materiálu pro výrobu nástrojů. Doba kamenná se dělí na tři části: paleolit, mezolit a neolit. V paleolitu byly používány jednoduché...

Československá Republika

Československá republika: Přehled historie a významné události

Vznik československé republiky Československá republika vznikla 28. října 1918 jako samostatný stát po rozpadu Rakousko-Uherska. Tento historický okamžik byl důležitým mezníkem ve vývoji střední Evropy. Vznik Československa byl vyhlášen na základě Pittsburghské dohody, kterou podepsali čeští a slovenští politici v USA....

Začátek 2 Světové Války

Počátek 2. světové války: Největší vojenský konflikt v dějinách

Představení tématu: Začátek 2. světové války Druhá světová válka byla největším vojenským konfliktem v dějinách lidstva. Začala 1. září 1939, když Německo napadlo Polsko. Tento útok byl důsledkem dlouhodobého napětí a vzrůstajících ambicí nacistického Německa. Před vypuknutím války existovaly již dlouhodobé...

Vratislav Ii.

Vratislav II.: Český král, který ovládl dějiny

Vratislav II. - český král a významná postava české historie Vratislav II. byl český král, který se stal významnou postavou české historie. Jeho vláda se datuje do období 1061-1092 a představovala důležitou éru ve vývoji Čech. Vratislav II. byl potomkem rodu Přemyslovců a jeho panování přineslo stabilitu a rozvoj země....

Bolševici

Bolševici: Přehledný průvodce členy bolševické strany v Rusku

Bolševici, členové bolševické strany, jsou jednou z nejvýznamnějších politických skupin v dějinách Ruska a světa. Jejich vznik se datuje do roku 1903, kdy se oddělili od menševiků na sjezdu Ruské sociálně demokratické dělnické strany. Bolševici se hlásili k marxismu-leninismu a usilovali o revoluci a přeměnu...

Slovanské Bohyně

Slovanské bohyně: Fascinující pohled do slovanské mytologie a historie

Slovanská mytologie je bohatým a fascinujícím světem příběhů, které se vážou ke starým slovanským kulturám. Tato mytologie vznikla mezi 6. a 9. stoletím našeho letopočtu a byla součástí života slovanských národů. Slované věřili v mnoho bohů a bohyň, kteří ovládali různé aspekty jejich života. Tyto bohyně hrály...

Atentát Na Heydricha

Atentát na Heydricha: Osudový útok na nacistického velitele v roce 1942

Atentát na Reinharda Heydricha, jednoho z nejvýznamnějších nacistických velitelů za druhé světové války, se stal jedním z nejdůležitějších událostí českých dějin. Tento osudový útok, který se odehrál v roce 1942 v Protektorátu Čechy a Morava, měl za cíl oslabit nacistickou okupaci a podpořit odpor proti nacistickému...