Jackson Pollock: Revoluční malíř abstraktního umění

Pollock

Jackson Pollock, americký malíř a představitel abstraktního expresionismu, se narodil 28. ledna 1912 v Cody ve státě Wyoming. Od mládí projevoval umělecké nadání a v roce 1930 začal studovat na Art Students League of New York. Zde se setkal s vlivným mexickým malířem Davidem Alfaro Siqueirosem, který ho ovlivnil svou sociálně angažovanou tvorbou. Pollockova kariéra nabrala na obrátkách v polovině 40. let, kdy začal experimentovat s novou technikou – tzv. "action painting". Tímto způsobem malby na plátno, který spočíval ve stříkání a kapání barvy, se stal jedním z nejznámějších prvků jeho tvorby. Jeho díla jsou charakteristická pro svou energii a dynamiku, které vyjadřovaly jeho emocionální stav a podvědomí. Pollock zemřel tragicky v roce 1956 při autonehodě ve věku pouhých 44 let.

Významná díla a techniky používané Pollockem

Jackson Pollock je známý svým revolučním přístupem k malbě a používáním abstraktních technik. Jeho nejznámější dílo, "Noční stráže" (1942), zachycuje temnou a tajemnou scénu s využitím silných tahů štětcem. Dalším významným dílem je "Autumn Rhythm" (1950), ve kterém Pollock použil techniku tzv. "drippingu", kdy barvu nanáší na plátno kapáním nebo stříkáním z výšky. Tato technika umožňovala spontánnost a náhodnost ve vytváření obrazu. Dalšími známými díly jsou "Lavender Mist" (1950) a "Convergence" (1952), které vyjadřují energii a pohyb prostřednictvím vrstvení barevných linií a skvrn. Pollockova technika se stala inspirací pro mnoho dalších umělců a otevřela nové možnosti ve světě abstraktního umění.

Vliv a odkaz Jacksona Pollocka na světové umění

Vliv a odkaz Jacksona Pollocka na světové umění je nezastupitelný. Jeho inovativní technika, nazvaná "dripping", ve které používal kapaní a stříkání barvy na plátno, změnila způsob malby. Pollockova práce ovlivnila mnoho umělců po celém světě, zejména v oblasti abstraktního expresionismu. Jeho spontánní a emotivní styl se stal inspirací pro další generace umělců. Pollock také přispěl k rozvoji nových forem vyjádření výtvarného umění a otřásl tradičními normami malby. Dnes je považován za jednoho z nejvýznamnějších malířů 20. století a jeho díla jsou vystavována ve světových galeriích a sbírkách.

Kontroverze a kritika spojená s jeho stylem malby

Kontroverze a kritika spojená s jeho stylem malby nebyly v případě Jacksona Pollocka výjimkou. Jeho abstraktní technika, nazvaná "dripping", ve které používal kapání a stříkání barvy na plátno, vyvolala mnoho diskusí. Někteří kritici tvrdili, že tato metoda není skutečné umění a že Pollock nedokázal malovat tradičním způsobem. Další ho obviňovali z toho, že jeho práce nemají žádný význam a jsou pouhým náhodným projevem.

Další kontroverze se týkaly i jeho osobnosti a životního stylu. Pollock byl znám svou neukázněností a bojem s alkoholismem. To vedlo některé lidi k tomu, aby ho označili za nezodpovědného umělce, který se nedokázal vážněji zabývat svou prací.

Nicméně, i přes tyto kontroverze si Pollock získal uznání od mnoha lidí ve světě umění. Jeho inovativní přístup k malbě ovlivnil celou generaci umělců po něm a stal se ikonou abstraktního expresionismu. Dnes je jeho práce považována za jednu z nejvýznamnějších a nejvlivnějších v dějinách moderního umění.

Výstavy a ocenění přidělená Pollockovi po jeho smrti

Po smrti Jacksona Pollocka v roce 1956 se jeho umělecké dílo stalo ještě více uznávaným a oceněným. V roce 1967 byla uspořádána retrospektivní výstava jeho prací v Museum of Modern Art (MoMA) v New Yorku, která představila celou škálu jeho tvorby. Tato výstava byla velmi úspěšná a přilákala pozornost jak odborníků, tak i široké veřejnosti.

V roce 1973 byl Pollock posmrtně oceněn Zlatou medailí Americké akademie umění a literatury za svůj přínos k americkému umění. Jeho práce se také objevila na mnoha dalších prestižních výstavách po celém světě, jako například Documenta III v německém Kasselu v roce 1964 nebo Bienále v Benátkách.

Pollockova díla jsou také součástí stálých sbírek mnoha renomovaných muzeí po celém světě, jako je MoMA, Guggenheimovo muzeum nebo Tate Modern. Tyto instituce pravidelně prezentují jeho obrazy ve svých expozicích a přispívají tak k udržení jeho dědictví.

Ocenění a účast na významných výstavách potvrzují nejen Pollockovu uměleckou hodnotu, ale také jeho trvalý vliv na světové umění. Jeho práce dodnes inspiruje a ovlivňuje mnoho současných umělců a jeho jméno je stále spojováno s revolučním přístupem k malbě a abstraktnímu umění.

Současná hodnota a prodejnost Pollockových maleb na trhu umění

Současná hodnota a prodejnost Pollockových maleb na trhu umění je velmi vysoká. Jeho abstraktní styl a revoluční přístup k malbě zanechal trvalý dojem na uměleckou scénu. V roce 2019 byla jedna z jeho maleb s názvem "No. 5, 1948" prodána za rekordních 140 milionů dolarů na aukci ve Spojených státech. Tato cena potvrzuje, že Pollockovy obrazy jsou vysoce ceněny sběrateli a investory. Jeho díla jsou také součástí stálých sbírek významných muzeí po celém světě, jako je Museum of Modern Art v New Yorku nebo Tate Modern v Londýně. Prodejnost Pollockových maleb ukazuje, že jeho umění je stále živé a aktuální i po více než padesáti letech od jeho smrti.

Jackson Pollock byl bezpochyby jedním z nejvýznamnějších malířů 20. století a jeho vliv na světové umění je nepopiratelný. Jeho revoluční přístup k abstraktnímu umění ovlivnil mnoho dalších umělců a stal se inspirací pro celou generaci. Pollockova technika, známá jako "dripping", ve které nanášel barvu na plátno pomocí kapání, stříkání a šplouchání, změnila způsob vnímání malby a otřásla tradičními koncepty kompozice a formy.

Pollockovy obrazy jsou plné energie, pohybu a emocí. Jeho spontánnost a expresivita přinesly do uměleckého světa nový smysl a otevřely dveře pro experimentaci s materiály a technikami. Jeho práce byla často interpretována jako vyjádření podvědomých myšlenek a emocí, což posilovalo jejich hloubku a sílu.

I když byl Pollock během svého života často kritizován za svou nekonvenční metodu malby, jeho dílo postupně získalo uznání jak od kritiků, tak od veřejnosti. Po jeho smrti v roce 1956 se jeho obrazy staly ještě ceněnějšími a dnes jsou považovány za ikony abstraktního umění.

Pollockovo dědictví je patrné v mnoha aspektech současného umění. Jeho technika a přístup inspirovaly mnoho umělců, kteří pokračují v jeho stopách a rozvíjejí abstraktní malbu. Jeho vliv lze vidět také ve výstavách a retrospektivách, které se konají po celém světě, a ve sbírkách nejprestižnějších muzeí.

Pollockovy obrazy jsou také velmi ceněny na trhu umění. V roce 2019 byl jeho obraz "No. 5, 1948" prodán za rekordní částku 140 milionů dolarů. Tato cena svědčí o trvalém zájmu sběratelů o jeho práci a o jejich ocenění jako jedinečných uměleckých děl.

Jackson Pollock zanechal nezmazatelnou stopu v uměleckém světě. Jeho inovativní přístup k malbě a jeho schopnost vyjadřovat hluboké emoce prostřednictvím barev a gesta ho činí jedním z nejdůležitějších malířů moderní doby. Jeho duch žije dál ve svých dílech a inspiruje další generace umělců k objevování nových forem a výrazových prostředků.

Publikováno: 26. 01. 2024

Kategorie: umění

Autor: Vítězslav Müller

Tagy: pollock | malíř