Lásky a intriky: Manželky Karla IV. a jejich osudy

Manželky Karla Iv

Čtyři manželky Karla IV.

Karel IV. nebyl jen král, ale také čtyřnásobný manžel. Jeho první ženou se stala Blanka z Valois, francouzská princezna. Svatba proběhla v roce 1323 a pro Karla, tehdy ještě markraběte moravského, znamenala důležité spojenectví. Blanka mu porodila dceru Markétu, ale manželství skončilo Blankou smrtí po deseti letech.

Druhou manželkou se stala Anna Falcká, dědička rozsáhlých území. Svatba proběhla v roce 1349, pouhý rok po Annině předčasné smrti. Manželství zůstalo bezdětné. Třetí svatba následovala v roce 1353 s Annou Svídnickou, která Karlovi přivedla na svět vytouženého syna, budoucího Václava IV. Anna Svídnická zemřela při porodu dalšího dítěte v roce 1362.

Poslední, čtvrtou manželkou Karla IV. se stala Alžběta Pomořanská. Svatba se konala v roce 1363 a Alžběta Karlovi porodila šest dětí, včetně dalších dvou synů – Zikmunda a Jana Zhořeleckého. Alžběta přežila svého manžela o 18 let.

Blanka z Valois

Blanka z Valois (1316–1348) byla dcerou Karla z Valois a jeho třetí ženy Mahaut ze Châtillonu. Provdala se za Karla IV., krále českého a římského, čímž se stala českou a římskou královnou. Sňatek s Blankou byl pro Karla politicky výhodný, neboť mu pomohl upevnit jeho pozici na římském trůně. Blanka byla popisována jako krásná a inteligentní žena. Na českém dvoře se věnovala charitativní činnosti a podporovala umění. Zemřela v Praze pravděpodobně na mor a byla pohřbena v katedrále svatého Víta.

Anna Falcká

Anna Falcká je talentovaná slovenská herečka, která si získala srdce diváků svými působivými výkony na divadelních prknech i před kamerou. Narodila se v Bratislavě a herectví se věnuje od útlého věku. Vystudovala konzervatoř a později Vysokou školu múzických umění v Bratislavě.

Její talent se projevil již během studií, kdy hostovala v několika divadlech. Po absolutoriu se stala členkou Činohry Slovenského národného divadla, kde ztvárnila řadu významných rolí. Mezi její nejvýraznější divadelní počiny patří například Maryša v Mrštíkově Maryše, Lady Macbeth v Shakespearově Macbethovi nebo Antigona v Sofoklově tragédii.

Vedle divadla se Anna Falcká objevuje i ve filmu a televizi. Zahrála si v několika slovenských i českých filmech a seriálech, například v dramatu Eva Nová, komedii Šťastný nový rok 2 nebo kriminálce Za sklom. Její herecké výkony jsou oceňovány kritiky i diváky a získala za ně několik prestižních ocenění.

Anna Svídnická

Anna Svídnická se narodila roku 1339 jako dcera svídnického knížete Jindřicha II. a jeho ženy Kateřiny Uherské. Vyrůstala na dvoře svého otce ve Svídnici, tehdejším hlavním městě Svídnického knížectví. V roce 1353 se provdala za českého krále a římského císaře Karla IV. Manželství bylo politickým krokem, jehož cílem bylo posílit postavení Karla IV. ve Slezsku a zajistit mu podporu svídnických Piastovců.

Pro Karla IV. byla Anna třetí manželkou. Přinesla mu věno v podobě Kladského hrabství a sňatkem s ní Karel IV. získal nárok na svídnický trůn. Po smrti Jindřicha II. v roce 1368 se Karel IV. skutečně stal svídnickým knížetem. Anna Svídnická zemřela v roce 1362 v Praze a byla pohřbena v katedrále sv. Víta. Z manželství s Karlem IV. vzešli syn Václav, pozdější král Václav IV., a dcera, která zemřela v dětském věku.

Eliška Pomořanská

Eliška Pomořanská, narozená roku 1347, byla dcerou pomořanského vévody Bogislava V. a jeho ženy Alžběty. Pro svůj půvab a urozený původ se stala v pouhých šestnácti letech manželkou českého krále a římského císaře Karla IV. Svatba se konala v roce 1363 v Krakově a Eliška se tak stala českou královnou a o čtyři roky později i císařovnou Svaté říše římské.

Manželství s o třicet let starším Karlem IV. bylo zřejmě šťastné a harmonické. Eliška porodila císaři šest dětí, z nichž čtyři se dožily dospělosti: budoucího krále Václava IV., dceru Annu, provdanou za anglického krále Richarda II., dceru Žofii, provdanou za saského kurfiřta, a syna Zikmunda, pozdějšího císaře Svaté říše římské. Eliška se aktivně účastnila politického i kulturního života, podporovala církev a umění. Zemřela v Praze roku 1393 a je pohřbena po boku svého manžela v královské hrobce v katedrále svatého Víta.

Vliv manželek na Karla IV.

Vliv manželek na Karla IV. nelze v jeho životě a panování podceňovat. Každá z jeho čtyř žen, Blanka z Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Eliška Pomořanská, zanechala v jeho osudech svůj otisk. Zatímco Blanka z Valois mu pomohla upevnit moc v bouřlivých začátcích vlády a stala se matkou jeho prvního syna Václava, Anna Falcká mu přinesla spojení s říší a zisk titulu římského krále. Anna Svídnická, vnukyně polského krále, posílila pozici Karla IV. ve střední Evropě. Poslední manželka, Eliška Pomořanská, mu dala vytouženého dědice trůnu Zikmunda a podporovala jeho imperiální politiku. Manželky Karla IV. nebyly jen matkami jeho potomků, ale i důležitými diplomatickými partnerkami a rádkyněmi. Jejich vliv se projevoval v politice, kultuře i náboženství a významně se podílel na utváření Karlovy osobnosti a jeho panovnické dráhy.

Dědictví a potomci

Jeho odkaz žije dál skrze jeho rozsáhlé dílo a nespočet umělců, které ovlivnil. Jeho obrazy jsou vystaveny v nejprestižnějších galeriích po celém světě a jeho jméno se stalo synonymem pro inovativní přístup k umění. Jeho vliv je patrný v dílech mnoha dalších umělců, kteří se nechali inspirovat jeho stylem a technikou. Jeho práce i nadále fascinuje a inspiruje nové generace umělců a milovníků umění.

O jeho osobním životě se toho ví poměrně málo. Nikdy se neoženil a neměl žádné děti. Své soukromí si velmi střežil a jen zřídka poskytoval rozhovory. Jeho život byl plně zasvěcen umění a jeho dílo je odrazem jeho vášně, kreativity a jedinečného talentu.