anglický král

Jindřich Vii

Jindřich VII. – Anglický král, který změnil chod dějin

Počátky rodu Tudorovců Dynastie Tudorovců, která vládla Anglii v 16. století, je fascinující kapitolou anglických dějin. Její počátky jsou spletité a úzce spjaty s osobou Jindřicha VII., prvního Tudora na anglickém trůně. Jindřich nepocházel z hlavní linie následnictví a jeho nárok na trůn byl slabý, založený na...