baroque symbols

Znaky Baroka

Znaky baroka: Fascinující symboly umění plného nádher a bohatství

Co jsou znaky baroka? Baroko je umělecký a kulturní směr, který se rozvinul v Evropě ve 17. a 18. století. Znaky baroka jsou charakteristické prvky, které se objevují v barokním umění a architektuře. Patří sem především bohatá ornamentika, asymetrie, dynamika a kontrasty mezi světlem a stínem. Baroko také často využívá...