černá barva

Černá Barva

Černá barva v umění: Symbolika a význam

Černá barva je jednou z nejzajímavějších a nejvíce diskutovaných barev v umění. Je považována za symbol tajemství, smrti, ale také elegance a síly. V mnoha kulturách je spojována s žalem a formálností, zatímco v jiných představuje moc a autoritu. Černá barva má schopnost pohlcovat veškeré světlo a vytvářet kontrasty,...