chod rebellion

Chodské Povstání

Chodské povstání: Vzpoura s hlubokými důsledky pro region

Představení Chodského povstání Chodské povstání bylo ozbrojeným konfliktem, který probíhal na Chodsku v roce 1692. Povstání bylo reakcí chodských sedláků na zvyšující se útlak a nespravedlnosti ze strany šlechtických feudálů. V čele povstání stál Jan Sladký Kozina, který se stal symbolem odporu proti panství. Boje...