členové bolševické strany v rusku

Bolševici

Bolševici: Přehledný průvodce členy bolševické strany v Rusku

Bolševici, členové bolševické strany, jsou jednou z nejvýznamnějších politických skupin v dějinách Ruska a světa. Jejich vznik se datuje do roku 1903, kdy se oddělili od menševiků na sjezdu Ruské sociálně demokratické dělnické strany. Bolševici se hlásili k marxismu-leninismu a usilovali o revoluci a přeměnu...