dualism

Dualismus

Dualismus: Když se svět láme vejpůl

Počátky dualismu Dualismus, tedy myšlenka oddělení mysli a těla, má kořeny sahající až do starověku. Již Platón rozlišoval mezi světem idejí, který je neměnný a dokonalý, a světem smyslovým, proměnlivým a nedokonalým. Duše, jakožto nositelka myšlení a rozumu, náležela dle něj do světa idejí, zatímco tělo bylo...