dynastie polských a litevských králů

Jagelonci: Dynastie polských a litevských králů, kteří ovládli dějiny!

Představení dynastie Jagellonců Dynastie Jagellonců byla jednou z nejvýznamnějších panovnických rodin ve středověké a raně novověké Evropě. Jejich vláda trvala více než 200 let a jejich příslušníci ovládli nejen Polsko, ale také Litvu, Uhry, Čechy a další země. Jagellonci se proslavili jako silní vládci, kteří...