německá říše

Německá Říše

Německá říše: Vývoj a vlivy mocného impéria v historii

Vznik a rozvoj Německé říše v 19. století. Německá říše vznikla v roce 1871 po vítězství nad Francií v prusko-francouzské válce. Císař Vilém I. z Pruska se stal prvním německým císařem. Jednotná Německá říše spojila různé německy mluvící státy pod jednu vládu a zahájila éru politické stability a...