renesance architektura

Renesance Architektura

Renesance architektura: Vzkříšení umění ve 15. a 16. století

Historie renesance v umění. Historie renesance v umění sahá do 15. století a trvala až do 17. století. Tento období bylo charakterizováno obnovou zájmu o antické umění a kulturu, což vedlo k novým myšlenkovým a estetickým směrům. Renesanční umění se zaměřovalo na harmonii, proporce a perspektivu, což bylo odlišné od...