sloup v řecké architektuře

Dórský Sloup

Dórský sloup: Klenot řecké architektury odhalený

Historie a význam dórského sloupu ve starověké řecké architektuře. Dórský sloup je jedním z klíčových prvků starověké řecké architektury a má hluboké historické kořeny. Jeho vznik se datuje do 7. století př. n. l., kdy byl vyvinut jako součást dórského stylu architektury. Dórský sloup je charakterizován robustním...