středověká říše

Francká Říše

Tajemství Francké říše odhalena!

Počátky franské říše Frankové, germánský kmen původně usazený na území dnešního Nizozemska a Německa, se během 5. století začali rozpínat na jih a západ. Pod vedením Merovejců, dynastie pojmenované po legendárním králi Merovechovi, si Frankové postupně podmanili rozsáhlá území Galie, dříve součásti římské...