znaky renesance

Znaky Renesance

Symboly renesance: Významné znaky umění tohoto období

Co jsou znaky renesance? Znaky renesance jsou charakteristické prvky a motivy, které se objevují v umění tohoto období. Jedním z hlavních znaků je zájem o antickou kulturu a mytologii. Renesanční umělci se inspirovali antickými sochami, architekturou a literaturou. Dalším znakem je perspektiva, která umožňuje vytvořit dojem...