znaky romantismu

Znaky Romantismu

Znaky romantismu: Klíčové charakteristiky romantického umění

Příroda a citovost jako hlavní motivy Romantismus je umělecký směr, který se vyznačuje silným důrazem na přírodu a citovost jako hlavní motivy. Umělci romantismu nacházeli inspiraci v kráse přírody a vnímali ji jako zdroj nekonečného poznání a emocionálního bohatství. Příroda byla pro ně symbolem síly, krásy i...