humanismus a renesance

Humanismus A Renesance

Humanismus a renesance: Klíčové prvky kultury v umění

Humanismus a renesance jsou dvě klíčová období v dějinách umění. Humanismus, který se rozvíjel od 14. století, přinesl nový přístup k umění a kultuře. Byl založen na myšlenkách lidského centra a důrazu na lidské schopnosti a hodnoty. Renesance, která následovala po humanismu v 15. a 16. století, byla charakterizována...