označení pro období mezi invazí německa do polska a následnou invazí do francie v roce 1940