t. g. masaryk

T. G. Masaryk

T. G. Masaryk: Otec zakladatel moderního Československa

T. G. Masaryk - zakladatel První Československé republiky T. G. Masaryk byl hlavní postavou vzniku První Československé republiky v roce 1918. Jako prezident této nově vzniklé země sehrál klíčovou roli při formování demokratických institucí a zajištění stability státu. Jeho práce a úsilí vedly k uznání nezávislosti...