limes romanus

Limes Romanus

Opevněná hranice římské říše: Fascinující historie limes romanus

Vznik a význam limes romanus v historii římské říše. Limes Romanus byla opevněná hranice římské říše, vybudovaná v průběhu 1. až 3. století našeho letopočtu. Tato hranice měla za úkol chránit římskou říši před vpády barbarských kmenů a zajišťovat kontrolu nad obchodními trasami a migrací obyvatelstva. Vznikla...